Aga Piasecka, Esq. 727-538-4171

Polski Adwokat Florida USA Agnieszka “Aga” Piasecka

Polish Real Estate Lawyer in Florida – Agnieszka “Aga” Piasecka

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka is a Polish speaking Real Estate lawyer in Florida and in Poland with more than 17 years of cumulative legal experience and two Law Degrees. Attorney Agnieszka Piasecka obtained a Juris Doctorate Cum Laude from Stetson University College of Law in Florida and a Masters Degree in Law with Honors from Jagiellonian University in Poland. Attorney Agnieszka Piasecka also studied International Law at Tilburg University in Holland. Attorney Aga Piasecka is fluent in Polish, English and Italian and can assist you with all of your legal needs in Florida and Poland.

Polish / Język polski:

Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka ma ponad 17 lat doświadczenia prawniczego i dwa dyplomy prawa – amerykański i polski. Agnieszka Piasecka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, angielsku oraz po włosku i może pomóc Ci w rozwiązaniu wszystkich problemów prawnych.

Real Estate Law

Have you been served with a Notice of Foreclosure? Are you considering buying or selling real property? Do you want to transfer the title to your property to someone else? Do you have problems with your tenant or with your landlord? If the answer to any of these questions is yes, you should consult Aga immediately and take advantage of the free consultation. Aga has experience in Real Estate Law and can help you with many real estate law issues. Aga offers FLAT FEES on preparation of deeds and contracts.

Foreclosure Defense

Prior to opening her own law firm, Aga worked for one of the biggest, nationally recognized, foreclosure law firms in Florida, representing major banks such as Wells Fargo, Bank of America and US Bank in foreclosure proceedings. Therefore, Aga has knowledge and experience necessary to competently represent you in your real estate – related matter. Aga knows the foreclosure process from both sides, Plaintiff’s and Defendant’s, and she can effectively defend you against banks and help you try to save your home and credit, stop or postpone foreclosure sale.

Purchase or Sale of Real Estate Property

Your home is most likely one of your most valuable possessions. If you are buying, selling or transferring ownership of real property, you can benefit from hiring a real estate attorney to represent you at closing. An experienced real estate attorney will check title, review the closing documents and the contracts, which you will be required to sign. You may be wondering which form of ownership is best for you or which form of deed should you use. There may be outstanding fees or liens attached to the property you are trying to buy, which the seller is not aware of or has purposefully not disclosed to you. The ownership of your home could be threatened or even taken away from you even if you paid for it and registered a deed. Although, real estate transactions in Florida are typically handled by realtors and title companies, it is a well worth it to have your own attorney represent you at closing. Realtors and title companies are not attorneys and cannot give you any legal advice. Title company plays a very important role at closing by issuing a title insurance to the owner to make sure that the owner receives a clear and marketable title. But did you know that there are often exceptions to title insurance for which the title insurance company does not assume responsibility? Title company does not represent you. At closing, you may be presented with a lot of biding legal documents, including indemnity clauses for title insurance company, which you will be required to sign. Your real estate attorney can review these documents for you and help you understand their meaning and legal consequences. Your attorney can also negotiate on your behalf for any outstanding fees that are not covered by the title insurance policy to be paid by the seller at closing.

Purchasing a real estate property often comes with many risks. Among other dangers, the seller may have failed to pay taxes, homeowner association fees, city / county fines etc., may have avoided disclosure of using the property as collateral for an unpaid loan, fraudulently claimed to be the sole owner etc. There may be outstanding liens on the property. Even a simple error in recording of legal documents or improper execution of legal instruments may create a defect on the title, which can lead to loss of your ownership. One needs to be especially careful when purchasing a foreclosed property “as is.” The term “as is” included in a sales contract means essentially that the seller does not provide any warranties as to the condition of the property. Therefore, any subsequently discovered defects and flaws will become buyer’s responsibility so the seller cannot be held accountable for them. A real estate attorney diligently reviews and searches public records for any and all documents related to the property and can provide you with legal advice regarding the impact of all recorded matters on the property’s title. It is highly recommended that you purchase an owner’s title insurance when purchasing a new home as well as seek advice of experienced real estate attorney.

Attorney Aga Piasecka can recommend a reputable title company and an experienced realtor to ensure a smooth real estate transaction.

Feel free to call Aga with any questions involving real estate transactions. First telephonic consultation is free. Call Aga today at: 727-538-4171 or 813-786-3911

Landlord – Tenant Disputes

If you are involved in a Landlord – Tenant dispute, you should seek attorney’s advice to know your legal rights and remedies. Aga offers FLAT RATES on representation in eviction proceedings from A-Z so do not hesitate to call Aga for a first free consultation at: 727-538-4171 or 813-786-3911.

 

Polish / Język polski:

Prawo Nieruchomości

Czy zostałeś zaserwowany dokumentami sądowymi od bank, który próbuje odebrać Ci dom? A może rozważasz zakup lub sprzedaż nieruchomości dla siebie lub jako inwestycję lub chcesz przepisać swoją nieruchomość na kogoś innego? Czy masz problemy z lokatorem lub właścicielem mieszkania, które wynajmujesz? Jeżeli odopwiedź na przy najmniej jedno z tych pytań jest twierdząca, to powinieneś skonsultować się z prawnikiem. Agnieszka ma doświadczenie w prawie nieruchomości na Florydzie oraz w Polsce i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację pod numerem: 727 -538 -4171 lub 813-786-3911. Agnieszka oferuje jednolite opłaty za przygotowanie kontraktów, pełnomocnictw, sporządzenie trustu lub testamentu, przeniesienie tytułu własności oraz inne usługi notarialne.

Obrona przed przejęciem nieruchomości przez bank

Przed otwarciem własnej kancelarii adwokackiej, Agnieszka pracowała dla jednej z największych, renomowanych, międzystanowych firm prawniczych, specjalizujących się w prawie nieruchomości. Agnieszka reprezentowała banki takie jak między innymi Wells Fargo, Bank of America oraz US Bank w procesie przejęcia nieruchomości od pożyczkobiorców, którzy przestali spłacać pożyczkę na dom. Agnieszka ma więc doświadczenie i wiedzę, konieczne aby skutecznie reprezentować Cię w sprawach związanych z prawem nieruchomości. Agnieszka świetnie zna procedurę “foreclosure” z obu stron: od strony banku pozywającego oraz od strony pożyczkobiorcy, który jest pozwanym i wykorzystuje tę wiedzę w obronie pożyczkobiorców przed bankami. Agnieszka może pomóc Ci spróbować ocalić Twój dom, kredyt, zatrzymać lub opóźnić proces przejęcia nieruchomości przez bank.

Kupno i Sprzedaż Nieruchomości

Dom to często największy dorobek życia i najcenniejszy składnik majątku osobistego. Dlatego, gdy kupujesz, sprzedajesz lub przenosisz tytuł własności nieruchomości na inną osobę, powinieneś zasięgnąć porady prawnika doświadczonego w prawie nieruchomości. Prawnik może reprezentować Cię podczas transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, przeanalizować i zaopiniować kontrakt i documents prawne wymagające Twojego podpisu oraz sporządzić akt przeniesienia własności. Prawnik może również doradzić Ci aka forma własności oraz aktu przeniesiania własności jest dla Ciebie odopwiednia. Prawnik może także odkryć i zidentyfikować obciążenia na nieruchomości, którą chcesz nabyć i negocjować w Twoim imieniu aby obciążenia te uregulował sprzedający. Niekiedy zdarza się, że sprzedający nie ujawnił pewnych długów, które zostały zaciągnięte pod zastaw nieruchomości, nie ujawnił istotnych wad nieruchości, które mają wpływ na jej wartość lub nie wykazał, że nie jest jedynym właścicielem nieruchomości. W takich przypadkach Twoje prawo do nieruchomości może być zagrożone nawet jeżeli zapłaciłeś za nią i uzyskałeś zarejestrowany tytuł własności. Na Florydzie transakcje zakupu i sprzedaży nieruchomości są zwyczajowo obsługiwane przez pośredników nieruchomości i tzw. “title companies”, które koordynują i nadzorują sprzedaż, przygotowują wszystkie niezbędne dokumenty i wydają polisę ubezpieczeniową na tytuł własności. Niemniej jednak warto jest dodatkowo zatrudnić adwokata, gdyż pośrednicy i “title companies” nie są prawnikami i nie mogą udzielać Ci porad prawnych. “Title company” odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości poprzez wydanie polisy ubezpieczeniowej na tytuł własności gwarantującej, że nabywca nieruchomości otrzyma “czysty” i prawowity tytuł własności do nieruchomości. Czy wiesz jednak, że polisa ubezpieczeniowa tytułu własności zawiera wyjątki, w których przypadku nie jesteś chroniony przed poniesieniem szkód? Zwykle, agent nadzorujący transakcję przedstawia Ci całą masę dokumentów do podpisania, niosących za sobą konsekwencje prawne, w tym klauzule zwalniające “title company” z odpowiedzialności za ewentualne defekty na tytule lub / i dodatkowe koszty. Twój adwokat może przeglądnąć te dokumenty, wytłumaczyć Ci ich znaczenie prawne oraz negocjować w Twoim imieniu aby sprzedający pokrył dodatkowe koszty, za które “title company” odmawia wzięcia odpowiedzialności.

Kupno nieruchomści niesie za sobą ryzyko, między innymi może okazać się, że sprzedający zalegał z podatkami lub opłatami do wspólnoty nieruchomości, urzędu miasta itd. Sprzedający mógł też zataić istnienie niespłaconych pożyczek zaciągniętych pod zastaw domu lub istnienie innych współwłaścicieli nieruchomości. Nawet drobne pomyłki w rejestracji lub sporządzeniu tytułu własności mogą spowodować szkody dla nowego właściciela nieruchomości, w tym nawet jej utratę. Zalecam szczególną ostrożność przy zakupie nieruchomości w stanie tzw. “as is”, czyli bez żadnych gwarancji co do defektów odkrytych później. Kupujący bierze na siebie ryzyko w przypadku wszelkich szkód, które mogą wyjść na jaw po zamknięciu transakcji kupna / sprzedaży. Tego typu nieruchomości w stanie “as is”, czyli w dosłownym tłumaczeniu “jak jest” są zwyczajowo sprzedawane przez banki po przejęciu ich w wyniku procesu sądowego “foreclosure.” Adwokat kupującego dokładnie przegląda zapisy dotyczące danej nieruchomości w księgach wieczystych sądu oraz wszystkie dokumenty związane z transakcją zakupu i na tej podstawie może doradzić Ci o stopniu ryzyka i konsekwencji prawnych podpisanych przez Ciebie dokumentów dlatego warto jest zainwestować w zatrudnienie doświadczonego prawnika. Zalecam również koniecznie wykupić dodatkowo ubezpieczenie, tzw. “title insurance” przy kupnie każdej nieruchomości.

Aby umówić się na bezpłatną pierwszą konsultację prawną z mecenas Agnieszką Piasecką, zadzwoń pod numer: 727-538-4171 lub 813-786-3911

Prawo Wynajmu Nieruchomości – Spory Pomiędzy Lokatorem i Właścicielem Nieruchomości / Eksmisje

Jeżeli wynajmujesz nieruchomość jako właściciel lub lokator i masz jakikolwiek problem związany z wynajmem nieruchomości, zalecam skontaktowanie się z doświadczonym adwokatem w prawie wynajmu nieruchomości w celu poznania swoich praw i opcji prawnych. Mecenas Agnieszka Piasecka jednolite stawki za przeprowadzenie eksmisji od A do Z oraz przygotowanie lub interpretację kontraktów wynajmu. Po bezpłatną pierwszą konsultację telefoniczną zadzwoń pod numer: 727-538-4171 lub 813-786-3911.

Polish Lawyer Aga Piasecka’s other areas of practice include: / Agnieszka zajmuje się również następującymi sprawami:

Living Wills / Testamenty dotyczące decyzji medycznych

Wills and Trusts / Estate Planning / Testamenty i Trusty

Real Estate Law  and Foreclosure Defense / Prawo Nieruchomości

Family Law / Divorce / Adoptions / Prawo Rodzinne/Rozwody/Adopcje

Immigration Law / Prawo Emigracyjne

Personal Injury Law / Wypadki drogowe/Odszkodowania

Traffic Violations / Traffic Tickets / Mandaty drogowe

Business Entities Formation / Zakładanie firm i korporacji

Landlord – Tenant Disputes/Evictions / Eksmisje i spory dotyczące wynajmu

Contracts / Kontrakty

Civil Litigation / Prawo Cywilne

To read attorney Agnieszka Piasecka’s client reviews please visit / Aby przeczytać opinie klientów na temat mecenasa Agnieszki Piaseckiej kliknij na poniższy link:

Attorney Agnieszka Piasecka’s Client Reviews

https://piaseckalaw.com/reviews

Attorney Agnieszka Piasecka’s Avvo Reviews

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

www.attorneyagnieszkapiasecka.com

To read attorney Agnieszka Piasecka’s immigration story please visit: / Aby przeczytać historię imigracyjną mecenasa Agnieszki Piaseckiej kliknij na poniższy link:

www.dancingwithunclesam.com

For more information about Attorney Agnieszka Piasecka please visit:

agaesq.com

agapiaseckadelgadolaw.com

attorneyagapiasecka.com

attorneyagnieszkapiasecka.com

For a FREE consultation in Polish or English please call:

813-786-3911

727-538-4171

Attorney Agnieszka Piasecka sponsors several Florida Polish business directories which have comprehensive lists of accountants, realtors, real estate agents, brokers, contractors, insurance agents and many other Polish speaking businesses and service providers in all of Florida.

These Florida Polish business directories can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, insurance agent, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Florida.

PolishFlorida.Biz

PolishFloridaBiz.com

FreePolishDirectory.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Clearwater, Florida.

polishclearwater.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in largo, Florida.

polishlargo.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Fort Myers, Florida.

polishfortmyers.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Miami, Florida.

polishmiami.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in New Port Richey, Florida.

polishnewportrichey.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Orlando, Florida.

polishorlando.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Sarasota and Bradenton, Florida.

polishsarasotabradenton.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Saint Petersburg and St. Pete Beach, Florida.

polishstpetersburg.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Tampa, Florida.

polishtampa.com

This Florida Polish business directory can help you find a Polish speaking real estate attorney, closing agent, accountant, property manager, investment property specialist, realtor, real estate agent or broker in Tampa Bay, Florida.

polishtampabay.com

Real Estate lawyer Agnieszka Piasecka also sponsors a  Polish realtors, real estate agents and brokers Directory

polishrealtorflorida.com

yourcastleinthesand.com

polishrealtorsflorida.com

The goal of this free Polish directory is to gather together Polish realtors, real estate agents and real estate brokers on one site and to help the Polish community in Florida to connect, find and support each other. Free Polish Directory is a non-profit website that is constantly growing and being improved. If you would like to have your Polish business listed here for FREE  email us at:

freepolishdirectory@yahoo.com

Thank you for visiting Polish Real Estate Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka serving all of Florida.

polishrealestatelawyerflorida.com

polishrealestateattorneyflorida.com

Office Location English And Polish Map